Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Website editor:
CAMPING LE CORMORAN ****
Route de Radia – 17590 ARS EN RÉ – Ile de Ré – Charente-Maritime – Poitou-Charentes
Tel. 05 82 06 01 53 – Fax. 05 46 29 29 36
E-mail : info@cormoran.com

Bedrijfsnaam: SAS LA CORMORAN
Aandelenkapitaal: 150.000 euro
Siret : 333 284 26300014
APE-code: 5530Z
RCS : La Rochelle B 333 284 263
Intracommunautaire BTW: FR81 333284263
Directeur van de publicatie: de heer Benoist NEVEUR

Foto credits :
Luchtfoto’s van Ile de Ré: Max’s vluchten
Pauline Watrin
Groep Romanée
Ile de Ré Toeristische Dienst

Ombudsman voor de consument :
De voorgestelde “consumentenrecht”-bemiddelaar is MEDICYS. Dit bemiddelingssysteem is elektronisch bereikbaar: www.medicys.fr of per post: MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 73, boulevard de Clichy, 750009 – PARIS

Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek (artikelen L.111-1 en L.612-1 van het consumentenwetboek) betreffende de bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen”, heeft de klant het recht kosteloos een beroep te doen op de door de vestiging voorgestelde bemiddelingsdienst.

Oppositie tegen telefonische colportage :

Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek (artikel L. 223-2 van het consumentenwetboek) moet een handelaar die telefonische gegevens van een consument verzamelt, de consument informeren over zijn recht om zich in te schrijven op de lijst “verzet tegen telefonisch aanzoeken”. Bloctel “, waarop u zich hier kunt inschrijven: https://conso.bloctel.fr

Ontwerp, ontwikkeling en hosting :

Studio Plune

Communicatiebureau: Plune Studio
3 rue Alessandro Volta, 44470 Carquefou
Telefoon: 02 40 56 87 55

Wettelijke informatie

Deze gehele site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art.41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SAS PYVER en zou een inbreuk vormen die wordt gesanctioneerd door de artikelen L335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

De elementen die op deze site voorkomen, zoals logo’s, geluiden, afbeeldingen, foto’s, video’s, geschriften, animaties, programma’s, grafische handvesten, hulpprogramma’s, databanken, software, zijn eigendom van hun respectieve houders en worden beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het is de gebruiker verboden inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze elementen en in het bijzonder een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel ervan te reproduceren, te vertegenwoordigen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, eruit te extraheren en/of te hergebruiken door welk procédé dan ook.

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi n°78-17 Informatique et Liberté) van 06/01/1978, heeft u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de hierboven vermelde uitgever.

Cookies

Het surfen op deze website kan ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, dat de gebruiker niet identificeert, maar dat informatie over de navigatie van een computer op deze website opslaat. De aldus verzamelde gegevens zijn bedoeld om het latere navigeren op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om diverse frequentiemaatregelen mogelijk te maken.
Weigering om een cookie te installeren kan tot gevolg hebben dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om zijn computer zo in te stellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd. Afhankelijk van zijn browser, kan hij op de volgende manier te werk gaan:

Met Firefox: klik in het browsermenu op het menu Extra, ga dan naar het tabblad Opties en vervolgens naar het tabblad Privacy.
Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis en vink het vakje Cookies accepteren uit.

Met Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie verticale stippen) rechtsboven in de browser, klik vervolgens op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen weergeven. In de “Privacy” sectie, klik op Inhoudsinstellingen, kunt u kiezen om cookies te blokkeren.

Met Internet Explorer: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale punten) rechtsboven in de browser, klik vervolgens op Instellingen en vervolgens op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik op “Alle cookies blokkeren ” in de sectie “Cookies”.

Met Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser, en klik vervolgens op Voorkeuren. Selecteer het tabblad Beveiliging. Klik op Nooit in de “Accepteer Cookies” sectie.

Privacybeleid

Wij zullen alle stappen ondernemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid wordt behandeld. Uw persoonlijke informatie wordt alleen door ons bedrijf gebruikt. Deze informatie, zowel in individuele als in geaggregeerde vorm, wordt nooit aan derden doorgegeven. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens accuraat en actueel blijven. Het is echter uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens en andere informatie (zoals wijzigingen in contactgegevens).

Hoewel wij deze stappen ondernemen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen, dient u zich bewust te zijn van de vele risico’s die er bestaan op het gebied van informatiebeveiliging en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om uw informatie te helpen beschermen. Door de aard van het Internet kunnen wij de veiligheid van informatie die u ons elektronisch toestuurt niet garanderen, en elke overdracht gebeurt op uw eigen risico.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in de rubriek “Site-editor” op deze pagina staat vermeld. U kunt ons te allen tijde om informatie vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren of ons verzoeken deze te corrigeren of te wissen.